<p style="margin-bottom: 1em;">
<a href="https://www.facebook.com/Arterritory/timeline/" target="_blank">
<?xml version="1.0" ?><svg height="32px" version="1.1" viewBox="0 0 22 22" width="32px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><title/><defs/><g fill="none" fill-rule="evenodd" id="miu" stroke="none" stroke-width="1"><path d="M11,22 C17.0751325,22 22,17.0751325 22,11 C22,4.92486745 17.0751325,0 11,0 C4.92486745,0 0,4.92486745 0,11 C0,17.0751325 4.92486745,22 11,22 Z M11,21 C16.5228478,21 21,16.5228478 21,11 C21,5.47715223 16.5228478,1 11,1 C5.47715223,1 1,5.47715223 1,11 C1,16.5228478 5.47715223,21 11,21 Z M9.33614878,17.3485814 L9.33614878,10.9996191 L8.04587261,10.9996191 L8.04587261,8.89509733 L9.33614878,8.89509733 L9.33614878,7.62240835 C9.33614878,5.90576881 9.8493981,4.66789363 11.7289708,4.66789363 L13.9649985,4.66789363 L13.9649985,6.76809465 L12.3904933,6.76809465 C11.6020279,6.76809465 11.4223537,7.29203798 11.4223537,7.84071235 L11.4223537,8.89509695 L13.8487885,8.89509714 L13.5175967,10.9996191 L11.4223537,10.9996191 L11.4223537,17.3485812 L9.33614878,17.3485814 Z" fill="#000000" id="circle-social_facebook_outline_stroke"/></g></svg>
</a>
&nbsp;
<a href="https://twitter.com/arterritory
" target="_blank">
<?xml version="1.0" ?><svg height="32px" version="1.1" viewBox="0 0 22 22" width="32px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><title/><defs/><g fill="none" fill-rule="evenodd" id="miu" stroke="none" stroke-width="1"><path d="M11,22 C17.0751325,22 22,17.0751325 22,11 C22,4.92486745 17.0751325,0 11,0 C4.92486745,0 0,4.92486745 0,11 C0,17.0751325 4.92486745,22 11,22 Z M11,21 C16.5228478,21 21,16.5228478 21,11 C21,5.47715223 16.5228478,1 11,1 C5.47715223,1 1,5.47715223 1,11 C1,16.5228478 5.47715223,21 11,21 Z M15.0524508,6.76012123 C14.6091677,6.25614055 13.9775308,5.93503684 13.2784892,5.92340138 C11.93632,5.90106113 10.8480731,7.03520524 10.8480731,8.45647588 C10.8480731,8.65818843 10.8695738,8.85488757 10.9110354,9.04371349 C8.89114769,8.91269594 7.10030538,7.86088255 5.90165231,6.27539799 C5.69244923,6.65531596 5.57256615,7.09935699 5.57256615,7.5750218 C5.57256615,8.47549576 6.00163385,9.27465999 6.65376462,9.74651971 C6.25537846,9.72893164 5.88062538,9.60833053 5.55296077,9.41048241 C5.55272385,9.42129649 5.55272385,9.43211314 5.55272385,9.44311957 C5.55272385,10.7006349 6.39048385,11.7555928 7.50230462,12.001344 C7.29837308,12.0591306 7.08366154,12.0893727 6.86202,12.0879029 C6.70541385,12.0868645 6.55313154,12.0694977 6.40475846,12.0383149 C6.71400231,13.0696051 7.61152615,13.8221476 8.67507385,13.8470303 C7.84329615,14.5374887 6.79538538,14.9487042 5.65667385,14.9463552 C5.46050154,14.9459506 5.26705385,14.9332744 5.07692308,14.9088865 C6.15249462,15.6468818 7.42998385,16.0765627 8.80247923,16.0769228 C13.2728031,16.0780957 15.7174346,12.1878206 15.7174346,8.81348185 C15.7174346,8.70277332 15.7150062,8.59265701 15.7103862,8.48307238 C16.1852392,8.12924437 16.5972485,7.68562269 16.9230769,7.17904697 C16.4872569,7.37550592 16.0188008,7.50598516 15.5272446,7.56071723 C16.0289885,7.25192057 16.4144031,6.75770189 16.5958269,6.16504475 C16.1261862,6.44984717 15.6060808,6.65408805 15.0524508,6.76012123 Z" fill="#000000" id="circle-social_twitter_outline_stroke"/></g></svg>
</a>
</p>

Mākslas Platforma ©

Berta.me

 1. BIEDRĪBA "MĀKSLAS PLAFTORMA"

  Biedrība “Mākslas platforma” dibināta 2015. gada 11. februārī ar mērķi veicināt laikmetīgās vizuālās mākslas un citu kultūras jomu attīstībai labvēlīgu apstākļu radīšanu Latvijā, tādejādi sekmējot kultūras procesus Latvijas sabiedrībā.

  Mērķa ietvaros biedrības uzdevums ir laikmetīgās mākslas un kultūras procesu apzināšana, izvērtēšana un informācijas apmaiņa, iekļaujot Latvijas šodienas kultūras norises Eiropas un pasaules mākslas norišu kontekstā.

  Mērķu sasniegšanai biedrība realizē prioritāras aktivitātes, tādas kā izstādes, konkursus, festivālus, izglītojošus pasākumus, izdod publikācijas, uztur informācijas apmaiņas platformas (interneta vietnes, regulāras publikācijas, u.tml.), veicina mecenātu piesaistīšanu māksliniekiem un laikmetīgās mākslas un kultūras projektiem.

  Biedrības dibinātāji ir Arturs Jakovļevs, Una Meistere un Ģirts Muižnieks.

  Biedrības "Mākslas platforma" nozīmīgākais projekts ir mākslas un kultūras portāls Arterritory.com