Mākslas Platforma ©

Berta.me

 1. MĀKSLAS UN KULTŪRAS PORTĀLS

  Biedrības "Mākslas platforma" nozīmīgākais projekts ir mākslas un kultūras portāls Arterritory.com 

 2. KAS IR ARTERRITORY.COM?

  2011. gadā dibinātais Arterritory.com ir interneta mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā, kura uzmanības fokusā ir Baltijas, Skandināvijas un Krievijas mākslas procesi, kā arī nozīmīgākie pasaules kultūras notikumi. 

 3. ARTERRITORY.COM MĒRĶIS

  Arterritory.com mērķis ir būt par platformu, uz kuras pamata popularizēt mākslas aktualitātes un informēt par procesa virzību, izglītot pēc iespējas plašāku interesentu loku, stimulēt domu apmaiņu un veicināt diskusiju ne tikai lokālajā Latvijas teritorijā, bet konkrētajā reģionā kopumā. Popularizēt un ieinteresēt par mākslas un kultūras procesiem pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu.

 4. ARTERRITORY.COM MĒRĶAUDITORIJA

  Arterritory.com mērķauditorija ir ikviens, kuru interesē mūsdienu kultūras dzīves parādības. Gan mākslas vides profesionāļi, gan tās baudītāji un mīļotāji. Portāls mērķtiecīgi strādā ar katru no attiecīgās valodas mērķauditorijām - nevis dublējot saturu, bet gan veidojot to atbilstoši konkrētās teritorijas interešu specifikai. 

 5. ARTERRITORY.COM KONTAKTI

  Arterritory.com redakcija
  Blaumaņu iela 11/13-13
  Rīga, LV-1011, Latvija
  info@arterritory.com
  www.arterritory.com

 6. Arterritory.com ētikas kodekss

  Arterritory.com ir informācijas platforma, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sabiedrībai profesionāli sagatavotu objektīvu un daudzveidīgu informāciju par laikmetīgās vizuālās mākslas un citu kultūras jomu aktualitātēm un procesiem.

  Arterritory.com darbojas kā ikdienas specializētais medijs, kura arhīvi (teksti, foto un video) uzskatāmi dokumentē, uzkrāj un atklāj Latvijas mākslas norises, procesus, aktualitātes, analizē tos, vērtē un diskutē par esošo mākslas ainu.

  Portāla redakcijas darbības pamatā ir cilvēciskas un profesionāli ētiskas pamatvērtības. Redakcijas darbinieki par savu rīcību ir morāli un sociāli atbildīgi, ievēro komunikācijas ētiku, profesionālos pamatprincipus un vērtības.

  Portāla redakcija balstās uz klasiskām žurnālistikas pamatvērtībām – objektivitāte, godīgums un neitralitāte – un darba kvalitātei izvirza šādus kritērijus: profesionalitāte, atbildība, taisnīgums un cieņa.

  Portāla redakcija pienākums ir piedāvāt pārbaudītu informāciju, kuras kvalitātes kritēriji ir - precizitāte, ticamība, aktualitāte, sabiedriskā nozīmība, viedokļu daudzveidība, izklāstīta literārā latviešu valodā.

  Nekavējoties labot pieļautās kļūdas.

  Nodalīt ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem.

  Gatavojot materiālu/publikāciju, nepieļaut interešu konflikta iespējamību.

  Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, dot viņam iespēja izteikties.

  Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās norādīt atsauci uz tiem. Plaģiātisms nav pieļaujams.