<p style="margin-bottom: 1em;">
<a href="https://www.facebook.com/Arterritory/timeline/" target="_blank">
<?xml version="1.0" ?><svg height="32px" version="1.1" viewBox="0 0 22 22" width="32px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><title/><defs/><g fill="none" fill-rule="evenodd" id="miu" stroke="none" stroke-width="1"><path d="M11,22 C17.0751325,22 22,17.0751325 22,11 C22,4.92486745 17.0751325,0 11,0 C4.92486745,0 0,4.92486745 0,11 C0,17.0751325 4.92486745,22 11,22 Z M11,21 C16.5228478,21 21,16.5228478 21,11 C21,5.47715223 16.5228478,1 11,1 C5.47715223,1 1,5.47715223 1,11 C1,16.5228478 5.47715223,21 11,21 Z M9.33614878,17.3485814 L9.33614878,10.9996191 L8.04587261,10.9996191 L8.04587261,8.89509733 L9.33614878,8.89509733 L9.33614878,7.62240835 C9.33614878,5.90576881 9.8493981,4.66789363 11.7289708,4.66789363 L13.9649985,4.66789363 L13.9649985,6.76809465 L12.3904933,6.76809465 C11.6020279,6.76809465 11.4223537,7.29203798 11.4223537,7.84071235 L11.4223537,8.89509695 L13.8487885,8.89509714 L13.5175967,10.9996191 L11.4223537,10.9996191 L11.4223537,17.3485812 L9.33614878,17.3485814 Z" fill="#000000" id="circle-social_facebook_outline_stroke"/></g></svg>
</a>
&nbsp;
<a href="https://twitter.com/arterritory
" target="_blank">
<?xml version="1.0" ?><svg height="32px" version="1.1" viewBox="0 0 22 22" width="32px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><title/><defs/><g fill="none" fill-rule="evenodd" id="miu" stroke="none" stroke-width="1"><path d="M11,22 C17.0751325,22 22,17.0751325 22,11 C22,4.92486745 17.0751325,0 11,0 C4.92486745,0 0,4.92486745 0,11 C0,17.0751325 4.92486745,22 11,22 Z M11,21 C16.5228478,21 21,16.5228478 21,11 C21,5.47715223 16.5228478,1 11,1 C5.47715223,1 1,5.47715223 1,11 C1,16.5228478 5.47715223,21 11,21 Z M15.0524508,6.76012123 C14.6091677,6.25614055 13.9775308,5.93503684 13.2784892,5.92340138 C11.93632,5.90106113 10.8480731,7.03520524 10.8480731,8.45647588 C10.8480731,8.65818843 10.8695738,8.85488757 10.9110354,9.04371349 C8.89114769,8.91269594 7.10030538,7.86088255 5.90165231,6.27539799 C5.69244923,6.65531596 5.57256615,7.09935699 5.57256615,7.5750218 C5.57256615,8.47549576 6.00163385,9.27465999 6.65376462,9.74651971 C6.25537846,9.72893164 5.88062538,9.60833053 5.55296077,9.41048241 C5.55272385,9.42129649 5.55272385,9.43211314 5.55272385,9.44311957 C5.55272385,10.7006349 6.39048385,11.7555928 7.50230462,12.001344 C7.29837308,12.0591306 7.08366154,12.0893727 6.86202,12.0879029 C6.70541385,12.0868645 6.55313154,12.0694977 6.40475846,12.0383149 C6.71400231,13.0696051 7.61152615,13.8221476 8.67507385,13.8470303 C7.84329615,14.5374887 6.79538538,14.9487042 5.65667385,14.9463552 C5.46050154,14.9459506 5.26705385,14.9332744 5.07692308,14.9088865 C6.15249462,15.6468818 7.42998385,16.0765627 8.80247923,16.0769228 C13.2728031,16.0780957 15.7174346,12.1878206 15.7174346,8.81348185 C15.7174346,8.70277332 15.7150062,8.59265701 15.7103862,8.48307238 C16.1852392,8.12924437 16.5972485,7.68562269 16.9230769,7.17904697 C16.4872569,7.37550592 16.0188008,7.50598516 15.5272446,7.56071723 C16.0289885,7.25192057 16.4144031,6.75770189 16.5958269,6.16504475 C16.1261862,6.44984717 15.6060808,6.65408805 15.0524508,6.76012123 Z" fill="#000000" id="circle-social_twitter_outline_stroke"/></g></svg>
</a>
</p>

Mākslas Platforma ©

Berta.me

 1. MĀKSLAS UN KULTŪRAS PORTĀLS

  Biedrības "Mākslas platforma" nozīmīgākais projekts ir mākslas un kultūras portāls Arterritory.com 

 2. KAS IR ARTERRITORY.COM?

  2011. gadā dibinātais Arterritory.com ir interneta mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā, kura uzmanības fokusā ir Baltijas, Skandināvijas un Krievijas mākslas procesi, kā arī nozīmīgākie pasaules kultūras notikumi. 

 3. ARTERRITORY.COM MĒRĶIS

  Arterritory.com mērķis ir būt par platformu, uz kuras pamata popularizēt mākslas aktualitātes un informēt par procesa virzību, izglītot pēc iespējas plašāku interesentu loku, stimulēt domu apmaiņu un veicināt diskusiju ne tikai lokālajā Latvijas teritorijā, bet konkrētajā reģionā kopumā. Popularizēt un ieinteresēt par mākslas un kultūras procesiem pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu.

 4. ARTERRITORY.COM MĒRĶAUDITORIJA

  Arterritory.com mērķauditorija ir ikviens, kuru interesē mūsdienu kultūras dzīves parādības. Gan mākslas vides profesionāļi, gan tās baudītāji un mīļotāji. Portāls mērķtiecīgi strādā ar katru no attiecīgās valodas mērķauditorijām - nevis dublējot saturu, bet gan veidojot to atbilstoši konkrētās teritorijas interešu specifikai. 

 5. ARTERRITORY.COM KONTAKTI

  Arterritory.com redakcija
  Blaumaņu iela 11/13-13
  Rīga, LV-1011, Latvija
  info@arterritory.com
  www.arterritory.com

 6. Arterritory.com ētikas kodekss

  Arterritory.com ir informācijas platforma, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sabiedrībai profesionāli sagatavotu objektīvu un daudzveidīgu informāciju par laikmetīgās vizuālās mākslas un citu kultūras jomu aktualitātēm un procesiem.

  Arterritory.com darbojas kā ikdienas specializētais medijs, kura arhīvi (teksti, foto un video) uzskatāmi dokumentē, uzkrāj un atklāj Latvijas mākslas norises, procesus, aktualitātes, analizē tos, vērtē un diskutē par esošo mākslas ainu.

  Portāla redakcijas darbības pamatā ir cilvēciskas un profesionāli ētiskas pamatvērtības. Redakcijas darbinieki par savu rīcību ir morāli un sociāli atbildīgi, ievēro komunikācijas ētiku, profesionālos pamatprincipus un vērtības.

  Portāla redakcija balstās uz klasiskām žurnālistikas pamatvērtībām – objektivitāte, godīgums un neitralitāte – un darba kvalitātei izvirza šādus kritērijus: profesionalitāte, atbildība, taisnīgums un cieņa.

  Portāla redakcija pienākums ir piedāvāt pārbaudītu informāciju, kuras kvalitātes kritēriji ir - precizitāte, ticamība, aktualitāte, sabiedriskā nozīmība, viedokļu daudzveidība, izklāstīta literārā latviešu valodā.

  Nekavējoties labot pieļautās kļūdas.

  Nodalīt ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem.

  Gatavojot materiālu/publikāciju, nepieļaut interešu konflikta iespējamību.

  Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, dot viņam iespēja izteikties.

  Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās norādīt atsauci uz tiem. Plaģiātisms nav pieļaujams.